Detaliile cărții

1 Imparati 13

Un om al lui Dumnezeu vorbeşte împotriva altarului.

1. Atunci, un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, după Cuvântul Domnului, în timp ce Ieroboam stătea lângă altar, arzând tămâie.

2. El a strigat împotriva altarului, potrivit Cuvântului Domnului şi a zis: „Altarule, altarule! Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că se va naşte un fiu casei lui David, al cărui nume va fi Iosia. El îi va înjunghia deasupra ta pe preoţii înălţimilor care aduc jertfe aici şi oseminte omeneşti se vor arde pe tine!»“

3. El a dat un semn în aceeaşi zi, spunând: „Acesta este semnul pe care Domnul l-a dat: altarul se va despica, iar cenuşa din el se va împrăştia.“

4. Când a auzit cuvântul pe care omul lui Dumnezeu îl vestise împotriva altarului din Betel, regele Ieroboam şi-a întins mâna de deasupra altarului spre el şi a poruncit: „Prindeţi-l!“ Dar mâna pe care o întinsese spre omul lui Dumnezeu s-a uscat, astfel că nu şi-a mai putut-o trage înapoi.

5. Altarul s-a despicat, iar cenuşa din el s-a împrăştiat, potrivit semnului pe care omul lui Dumnezeu îl dăduse prin Cuvântul Domnului.

6. Atunci regele l-a rugat pe omul lui Dumnezeu: „Mijloceşte la Domnul, Dumnezeul tău, şi roagă-te pentru mine ca să-mi pot trage mâna înapoi!“ Omul lui Dumnezeu a mijlocit la Domnul, iar mâna regelui s-a refăcut şi a devenit ca mai înainte.

7. Regele i-a zis omului lui Dumnezeu: – Vino cu mine acasă, înviorează-te şi îţi voi da un dar!

8. – Chiar dacă mi-ai da jumătate din averile tale, i-a răspuns omul lui Dumnezeu, nu voi veni cu tine, nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în acest loc,

9. pentru că mi s-a poruncit prin Cuvântul Domnului: „Să nu mănânci pâine, să nu bei apă şi să nu te întorci pe acelaşi drum pe care te vei duce!“

10. Astfel, el a plecat pe un alt drum şi nu s-a întors pe acelaşi drum pe care venise la Betel.

Omul lui Dumnezeu, omorât de un leu.

11. În Betel locuia un profet bătrân. Fiii săi au venit şi i-au istorisit tatălui lor tot ceea ce făcuse omul lui Dumnezeu în Betel în acea zi, precum şi cuvintele pe care i le spusese regelui.

12. Atunci tatăl lor i-a întrebat: „Pe ce drum a plecat?“ Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

13. Apoi el le-a zis fiilor săi: „Înşeuaţi-mi măgarul!“ După ce i-au înşeuat măgarul, a încălecat pe el

14. şi s-a dus după omul lui Dumnezeu. L-a găsit şezând sub un stejar şi l-a întrebat: – Tu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? – Eu sunt, a răspuns el.

15. – Vino acasă cu mine şi mănâncă ceva, i-a zis el.

16. – Nu pot să mă întorc şi să merg cu tine, nici să mănânc pâine, nici să beau apă în acest loc, i-a răspuns omul lui Dumnezeu,

17. pentru că mi s-a spus prin Cuvântul Domnului: „Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo şi să nu te întorci pe acelaşi drum pe care te vei duce!“

18. El i-a zis: – Şi eu sunt profet ca tine. Şi un înger mi-a vorbit prin Cuvântul Domnului, spunând: „Adu-l înapoi acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă!“ Îl minţea.

19. Atunci omul lui Dumnezeu s-a întors cu el, a mâncat pâine şi a băut apă în casa lui.

20. În timp ce stăteau la masă, Domnul i-a vorbit profetului care-l adusese înapoi

21. şi el a strigat împotriva omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru că nu L-ai ascultat pe Domnul şi nu ai păzit porunca pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a dat-o,

22. ci te-ai întors şi ai mâncat pâine şi ai băut apă în locul despre care îţi poruncise să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă, trupul tău nu va fi înmormântat în mormântul părinţilor tăi.»“

23. După ce omul lui Dumnezeu a terminat de mâncat şi de băut, profetul care-l adusese înapoi i-a înşeuat măgarul.

24. El a plecat şi a întâlnit pe drum un leu care l-a omorât. Trupul lui a fost aruncat pe drum. Atât măgarul, cât şi leul stăteau lângă trup.

25. Nişte bărbaţi care treceau pe acolo au văzut trupul întins pe drum şi leul stând lângă el şi au venit să spună acest lucru în cetatea în care locuia profetul cel bătrân.

26. Când profetul care-l întorsese din drumul lui a auzit acest lucru, a zis: „Acesta este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de Cuvântul Domnului. Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâşiat şi l-a omorât, potrivit cuvântului pe care îl spusese Domnul.“

27. Apoi le-a zis fiilor săi: „Înşeuaţi-mi măgarul!“ Şi ei l-au înşeuat.

28. El a plecat şi a găsit trupul întins pe drum, iar măgarul şi leul stând lângă el. Leul nu mâncase trupul, nici nu sfâşiase măgarul.

29. Atunci profetul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar şi s-a întors în cetate să-l jelească şi să-l înmormânteze.

30. I-a aşezat trupul în propriul său mormânt şi l-a jelit zicând: „Vai, frate!“

31. După ce l-a înmormântat, profetul le-a spus fiilor săi: „Când voi muri, îngropaţi-mă în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; aşezaţi-mi oasele lângă oasele lui,

32. deoarece cuvântul pe care el l-a rostit potrivit poruncii Domnului împotriva altarului care se află în Betel şi împotriva tuturor sanctuarelor de pe înălţimile care se găsesc în cetăţile Samariei se va împlini.“

Neascultarea lui Ieroboam.

33. Ieroboam nu s-a întors de la calea lui cea rea nici după acest eveniment, ci a numit preoţi pentru înălţimi, luaţi din tot poporul. Cei doritori erau învestiţi de el ca preoţi pentru înălţimi.

34. Acesta a fost păcatul familiei lui Ieroboam, care a dus la ştergerea şi nimicirea ei de pe faţa pământului.