Detaliile cărții

1 Cronici 24

Preoţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete.

1. Iată care au fost cetele urmaşilor lui Aaron. Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abihu, Elazar şi Itamar.

2. Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să fi avut urmaşi, astfel că numai Elazar şi Itamar au slujit ca preoţi.

3. David i-a împărţit pe urmaşii acestora, punând ca supraveghetori peste slujbele lor pe Ţadok, dintre urmaşii lui Elazar, şi pe Ahimelek, dintre urmaşii lui Itamar.

4. Printre urmaşii lui Elazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre urmaşii lui Itamar, acestea fiind împărţite astfel: şaisprezece căpetenii ale familiilor urmaşilor lui Elazar şi opt căpetenii ale familiilor urmaşilor lui Itamar.

5. I-au împărţit între ei prin tragere la sorţi, căci căpeteniile Lăcaşului şi căpeteniile lui Dumnezeu erau atât dintre urmaşii lui Elazar, cât şi dintre urmaşii lui Itamar.

6. Scribul Şemaia, fiul lui Netanel, unul dintre leviţi, i-a scris în prezenţa regelui, a conducătorilor, a preotului Ţadok, a lui Ahimelek, fiul lui Abiatar, şi a căpeteniilor familiilor preoţilor şi leviţilor; au ales o familie dintre urmaşii lui Elazar şi una dintre urmaşii lui Itamar.

7. Primul sorţ a ieşit pentru Iehoiarib, al doilea pentru Iedaia,

8. al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim,

9. al cincilea pentru Malchia, al şaselea pentru Miyamin,

10. al şaptelea pentru Hakoţ, al optulea pentru Abia,

11. al nouălea pentru Iosua, al zecelea pentru Şecania,

12. al unsprezecelea pentru Eliaşib, al doisprezecelea pentru Iachim,

13. al treisprezecelea pentru Hupa, al paisprezecelea pentru Ieşebab,

14. al cincisprezecelea pentru Bilga, al şaisprezecelea pentru Imer,

15. al şaptesprezecelea pentru Hezir, al optsprezecelea pentru Hapiţeţ,

16. al nouăsprezecelea pentru Petahia, al douăzecilea pentru Ezechiel,

17. al douăzeci şi unulea pentru Iachin, al douăzeci şi doilea pentru Gamul,

18. al douăzeci şi treilea pentru Delaia şi al douăzeci şi patrulea pentru Maazia.

19. Aceasta a fost ordinea în care aveau să facă slujba când intrau în Casa Domnului, potrivit hotărârilor date cu privire la ei prin Aaron, strămoşul lor, aşa cum i-a poruncit Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Căpeteniile Leviţilor.

20. Dintre ceilalţi urmaşi ai lui Levi au fost: dintre fiii lui Amram: Şubael; dintre fiii lui Şubael: Iehdeia;

21. din Rehabia – dintre fiii lui Rehabia: căpetenia Işia;

22. dintre iţhariţi: Şelomot; dintre fiii lui Şelomot: Iahat;

23. fiii lui Hebron au fost: căpetenia Ieria, Amaria – al doilea, Iahaziel – al treilea, Iekamam – al patrulea;

24. fiul lui Uziel a fost Mica; dintre fiii lui Mica: Şamir;

25. fratele lui Mica a fost Işia; dintre fiii lui Işia: Zaharia;

26. fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi; fiul lui Iaazia a fost Beno;

27. urmaşii lui Merari au fost: din Iaazia – Beno, Şoham, Zacur şi Ivri;

28. din Mahli – Elazar, dar el nu a avut fii;

29. din Chiş – fiul lui Chiş: Ierahmeel;

30. fiii lui Muşi au fost: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia au fost urmaşi ai leviţilor, potrivit familiilor lor.

31. Şi ei, ca şi rudele lor, urmaşii lui Aaron, au aruncat sorţii în prezenţa regelui David, a lui Ţadok şi a lui Ahimelek, a căpeteniilor familiilor preoţilor şi leviţilor, atât pentru familiile celor mai în vârstă, cât şi pentru cele ale fraţilor lor mai mici.“