Detaliile cărții

1 Cronici 10

Moartea lui Saul.

1. Filistenii s-au luptat cu Israel, iar israeliţii au fugit dinaintea filistenilor şi au căzut răpuşi pe muntele Ghilboa.

2. Filistenii i-au urmărit pe Saul şi pe fiii săi; i-au ucis pe Ionatan, pe Abinadab şi pe Malchi-Şua, fiii lui Saul.

3. Lupta devenise înverşunată în preajma lui Saul; arcaşii l-au ţintit şi l-au rănit.

4. Atunci Saul i-a zis celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă tu cu ea ca nu cumva aceşti necircumcişi să ajungă la mine şi să mă batjocorească!“ Însă cel ce-i ducea armele n-a vrut să facă lucrul acesta pentru că îi era foarte frică. Atunci Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea.

5. Când cel ce-i ducea armele a văzut că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit.

6. Astfel a murit Saul împreună cu cei trei fii ai lui şi toată familia sa.

7. Când israeliţii care se aflau în vale au văzut că oştirea a fugit şi că Saul şi fiii săi au murit, şi-au părăsit cetăţile şi au fugit şi ei. Atunci filistenii au venit şi au locuit în ele.

8. Dimineaţa, când filistenii au venit să-i jefuiască pe cei ucişi, l-au găsit pe Saul şi pe fiii săi căzuţi pe muntele Ghilboa.

9. L-au prădat pe Saul, i-au luat capul şi armele şi au trimis mesageri pe tot cuprinsul ţării filistenilor, ca să ducă vestea idolilor lor şi poporului.

10. I-au pus armele în templul zeilor lor, iar ţeasta i-au atârnat-o în templul lui Dagon.

11. Când au auzit tot ce i-au făcut filistenii lui Saul, ghiladiţii din Iabeş,

12. toţi războinicii, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor săi şi le-au adus în Iabeş. Le-au îngropat oasele sub terebintul din Iabeş şi au postit timp de şapte zile.

13. Saul a murit din cauza necredincioşiei lui, fiind necredincios faţă de Domnul prin faptul că nu a păzit Cuvântul Domnului; de asemenea, el a întrebat pe unul care cheamă duhurile morţilor, cerând călăuzire

14. şi nu L-a căutat pe Domnul; de aceea Domnul l-a omorât. El i-a dat domnia lui David, fiul lui Işai.