[ traducerea ortodoxă ]

Şi Mă milostivesc până la a! miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

[ Noua trad. în română ]

şi Îmi arăt îndurarea până la a mia generaţie a celor ce Mă iubesc şi împlinesc poruncile Mele.

[ traducerea GBV 2001 ]

şi care arăt îndurare faţă de miile celor care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

[ trad. fidelă King James ]

Şi arătând milă la mii dintre cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele.

vezi pasaje de legatura