[ traducerea ortodoxă ]

A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea?

[ trad. interconfesională ]

Nicodim a răspuns: „Cum e cu putinţă să se întâmple aceste lucruri?”

[ traducerea Cornilescu ]

Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?”

[ Noua trad. în română ]

Nicodim L-a întrebat: – Cum se pot întâmpla aceste lucruri?

[ traducerea GBV 2001 ]

Nicodim a răspuns şi I-a zis: „Cum pot fi acestea?“

[ trad. fidelă King James ]

Nicodim a răspuns şi i-a zis: Cum pot fi acestea?

vezi pasaje de legatura