[ traducerea ortodoxă ]

Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.

[ trad. interconfesională ]

Vântul suflă unde vrea şi îi auzi glasul, dar nu ştii de unde vine şi încotro se duce. Tot aşa este cu oricine a fost născut din Duh.”

[ traducerea Cornilescu ]

Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

[ Noua trad. în română ]

Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce. Tot aşa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul.

[ traducerea GBV 2001 ]

Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce: aşa este oricine este născut din Duhul“.

[ trad. fidelă King James ]

Vântul suflă încotro voieşte şi auzi sunetul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge; tot aşa este oricine care este născut din Duhul.

vezi pasaje de legatura