[ traducerea ortodoxă ]

Şi ce a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui nu o primeşte nimeni.

[ trad. interconfesională ]

şi dă mărturie despre ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu îi primeşte mărturia.

[ traducerea Cornilescu ]

El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui.

[ Noua trad. în română ]

El depune mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia Lui.

[ traducerea GBV 2001 ]

şi, ceea ce a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte; şi nimeni nu primeşte mărturia Lui.

[ trad. fidelă King James ]

Şi ce a văzut şi a auzit, aceasta aduce ca mărturie, dar nimeni nu primeşte mărturia lui.

vezi pasaje de legatura