[ traducerea ortodoxă ]

Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe şi veneau şi se botezau.

[ trad. interconfesională ]

Ioan boteza şi el în Ainon, în apropiere de Salem, pentru că era multă apă acolo şi oamenii veneau şi erau botezaţi.

[ traducerea Cornilescu ]

Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.

[ Noua trad. în română ]

Ioan boteza şi el în Aenon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii continuau să vină şi să fie botezaţi.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi boteza şi Ioan în Enon, aproape de Salim, pentru că erau multe ape acolo; şi veneau şi erau botezaţi,

[ trad. fidelă King James ]

Şi Ioan de asemenea boteza în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo era multă apă; şi ei veneau şi erau botezaţi.

vezi pasaje de legatura