[ traducerea ortodoxă ]

Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârşite.

[ trad. interconfesională ]

Dar cel care înfăptuieşte adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele lui sunt săvârşite în Dumnezeu.”

[ traducerea Cornilescu ]

Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

[ Noua trad. în română ]

Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.

[ traducerea GBV 2001 ]

Dar cel care practică adevărul vine la lumină, ca faptele lui să se arate, pentru că sunt lucrate în Dumnezeu“.

[ trad. fidelă King James ]

Dar cel ce face adevăr vine la lumină, ca să îi fie arătate faptele, pentru că sunt lucrate în Dumnezeu.