[ traducerea ortodoxă ]

Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.

[ trad. interconfesională ]

Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus i-a zis: „Nu mai au vin!”

[ traducerea Cornilescu ]

Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”

[ Noua trad. în română ]

Când s-a terminat vinul, mama lui Isus I-a zis: – Nu mai au vin!

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Isus ·I-a zis: „Nu au vin“.

[ trad. fidelă King James ]

Şi când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis: Nu au vin.