[ traducerea ortodoxă ]

Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: "Râvna casei Tale mă mistuie".

[ trad. interconfesională ]

Atunci ucenicii lui şi-au amintit că stă scris: „Râvna pentru casa ta mă mistuie.”

[ traducerea Cornilescu ]

Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”

[ Noua trad. în română ]

Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mistuie!“

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi ucenicii Săi şi-au amintit că este scris: „Râvna casei Tale Mă mistuie“.

[ trad. fidelă King James ]

Şi discipolii lui şi-au amintit că este scris: Zelul casei tale m-a mâncat.

vezi pasaje de legatura