[ traducerea ortodoxă ]

Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele.

[ trad. interconfesională ]

Şi făcând un bici din frânghii, i-a alungat pe toţi din Templu, a dat afară oile şi boii, a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele.

[ traducerea Cornilescu ]

A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.

[ Noua trad. în română ]

A făcut un bici din frânghii şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii lor. A împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele,

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, făcând un bici din frânghii, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii; şi a vărsat banii schimbătorilor şi a răsturnat mesele,

[ trad. fidelă King James ]

Şi, făcând un bici de frânghii, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele,