[ traducerea ortodoxă ]

Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.

[ trad. interconfesională ]

Aceasta era lumina cea adevărată care, venind în lume, luminează orice om.

[ traducerea Cornilescu ]

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

[ Noua trad. în română ]

Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume.

[ traducerea GBV 2001 ]

Lumina adevărată era aceea care, venind în lume, luminează pe orice om.

[ trad. fidelă King James ]

Aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe fiecare om ce vine în lume.

vezi pasaje de legatura