[ traducerea ortodoxă ]

Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.

[ trad. interconfesională ]

Iisus l-a văzut pe Natanael venind spre El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie.”

[ traducerea Cornilescu ]

Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”

[ Noua trad. în română ]

Isus l-a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie!“

[ traducerea GBV 2001 ]

Isus l-a văzut pe Natanael venind spre El şi ·a spus despre el: „Iată, cu adevărat, un israelit în care nu este viclenie“.

[ trad. fidelă King James ]

Isus a văzut pe Natanael venind la el şi a spus despre el: Iată, cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug!

vezi pasaje de legatura