[ traducerea ortodoxă ]

Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.

[ trad. interconfesională ]

Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus: „L-am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege şi profeţii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

[ traducerea Cornilescu ]

Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

[ Noua trad. în română ]

Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: – Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, precum şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret!

[ traducerea GBV 2001 ]

Filip ·l-a găsit pe Natanael şi ·i-a spus: „Noi L-am găsit pe Acela despre care au scris Moise în lege şi profeţii: pe Isus, fiul lui Iosif, care este din Nazaret“.

[ trad. fidelă King James ]

Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege şi profeţi, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

vezi pasaje de legatura