[ traducerea ortodoxă ]

Şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru).

[ trad. interconfesională ]

şi l-a dus la Iisus. Iisus, privindu-l ţintă, i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan, tu te vei numi Chefa, care se traduce Petru.”

[ traducerea Cornilescu ]

Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru).

[ Noua trad. în română ]

Şi l-a dus la Isus. Când l-a văzut, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu vei fi numit «Chifa»“ – care este tradus „Petru“.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi l-a dus la Isus. Isus, privindu-l, a spus: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu vei fi numit Chifa“ (care se traduce: Piatră).

[ trad. fidelă King James ]

Şi l-a adus la Isus. Şi, privind la el, Isus a spus: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (care se traduce, piatră).

vezi pasaje de legatura