[ traducerea ortodoxă ]

Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos).

[ trad. interconfesională ]

Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia – care, tradus, înseamnă Cel Uns”,

[ traducerea Cornilescu ]

El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).

[ Noua trad. în română ]

El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a zis: „Noi L-am găsit pe Mesia!“ – care este tradus „Cristos“.

[ traducerea GBV 2001 ]

Acesta ·l-a găsit întâi pe fratele său, Simon, şi ·i-a spus: „Noi L-am găsit pe Mesia“ (care, tradus, înseamnă: Hristos).

[ trad. fidelă King James ]

El întâi a găsit pe fratele său Simon şi i-a spus: Noi am găsit pe Mesia (care fiind tradus este Cristosul).