[ traducerea ortodoxă ]

Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

[ trad. interconfesională ]

Toate au fost făcute prin El şi nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără El.

[ traducerea Cornilescu ]

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

[ Noua trad. în română ]

Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.

[ traducerea GBV 2001 ]

Toate au fost făcute prin El, şi fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut.

[ trad. fidelă King James ]

Toate lucrurile au fost făcute de el şi fără el nu a fost făcut nimic din ceea ce a fost făcut.