[ traducerea ortodoxă ]

Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

[ trad. interconfesională ]

Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

[ traducerea Cornilescu ]

Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

[ Noua trad. în română ]

Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

[ traducerea GBV 2001 ]

Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

[ trad. fidelă King James ]

Acestea s-au făcut în Betabara, dincolo de Iordan, unde era Ioan, botezând.

vezi pasaje de legatura