[ traducerea ortodoxă ]

El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul.

[ trad. interconfesională ]

Le-a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: Neteziţi calea Domnului, precum a zis Isaia, profetul.”

[ traducerea Cornilescu ]

„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.”

[ Noua trad. în română ]

El a zis: – Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Neteziţi calea Domnului!“, aşa cum a spus profetul Isaia.

[ traducerea GBV 2001 ]

El a spus: „Eu sunt glas al unuia care strigă în pustiu: «Neteziţi calea Domnului», după cum a spus profetul Isaia“.

[ trad. fidelă King James ]

Iar el a spus: Eu sunt vocea unuia strigând în pustie: Îndreptaţi calea Domnului, cum a spus profetul Isaia.

vezi pasaje de legatura