[ traducerea ortodoxă ]

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

[ trad. interconfesională ]

Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi şi noi am văzut slava lui, slava Unului Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

[ traducerea Cornilescu ]

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –

[ Noua trad. în română ]

Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Cuvântul S-a făcut carne şi a locuit printre noi (şi noi am privit gloria Lui, glorie ca a Singurului de la Tatăl), plin de har şi de adevăr;

[ trad. fidelă King James ]

Şi Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr (şi noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului-născut din Tatăl).

vezi pasaje de legatura