[ traducerea ortodoxă ]

Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.

[ trad. interconfesională ]

Iar pe când îi binecuvânta, s-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.

[ traducerea Cornilescu ]

Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.

[ Noua trad. în română ]

iar în timp ce-i binecuvânta s-a depărtat de ei şi a fost luat în cer.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi a fost că, pe când îi binecuvânta El, a fost despărţit de ei şi a fost ridicat la cer.

[ trad. fidelă King James ]

Şi s-a întâmplat, în timp ce el îi binecuvânta, că s-a îndepărtat de ei şi a fost înălţat la cer.