[ traducerea ortodoxă ]

Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare.

[ trad. interconfesională ]

Pe când erau încă nedumerite din această cauză, iată că doi bărbaţi în haine strălucitoare s-au oprit lângă ele.

[ traducerea Cornilescu ]

Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare.

[ Noua trad. în română ]

În timp ce erau înmărmurite din cauza acestui lucru, iată că doi bărbaţi în haine strălucitoare au stat lângă ele.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi a fost că, pe când erau ele nedumerite despre aceasta, iată, doi bărbaţi au stat deodată lângă ele în veşminte strălucitoare.

[ trad. fidelă King James ]

Şi s-a întâmplat, pe când erau ele foarte derutate despre aceasta, iată, doi bărbaţi au stat în picioare lângă ele în haine strălucitoare;

vezi pasaje de legatura