[ traducerea ortodoxă ]

Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.

[ trad. interconfesională ]

Pe când vorbeau ei despre acestea, Iisus a venit în mijlocul lor şi le-a spus: „Pace vouă!”

[ traducerea Cornilescu ]

Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”

[ Noua trad. în română ]

În timp ce spuneau ei aceste lucruri, El Însuşi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!“

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, pe când vorbeau ei acestea, Isus Însuşi a stat în mijlocul lor şi ·le-a spus: „Pace vouă!“

[ trad. fidelă King James ]

Şi pe când vorbeau ei astfel, Isus însuşi a stat în picioare în mijlocul lor şi le-a spus: Pace vouă.

vezi pasaje de legatura