[ traducerea ortodoxă ]

Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.

[ trad. interconfesională ]

Iar ei au povestit ce li s-a întâmplat pe drum şi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii.

[ traducerea Cornilescu ]

Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.

[ Noua trad. în română ]

Şi le-au istorisit ce s-a întâmplat pe drum şi cum li S-a făcut cunoscut la frângerea pâinii.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi ei au istorisit cele petrecute pe drum şi cum li S-a făcut cunoscut la frângerea pâinii.

[ trad. fidelă King James ]

Şi ei au istorisit cele de pe drum şi cum li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii.