[ traducerea ortodoxă ]

Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei,

[ trad. interconfesională ]

Şi, ridicându-se chiar atunci, s-au întors la Ierusalim şi i-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe însoţitorii lor.

[ traducerea Cornilescu ]

S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc

[ Noua trad. în română ]

S-au ridicat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim şi i-au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi laolaltă.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, ridicându-se chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim. Şi i-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei împreună cu ei,

[ trad. fidelă King James ]

Şi s-au sculat în ora aceea şi s-au întors la Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece adunaţi împreună, şi pe cei ce erau cu ei,