[ traducerea ortodoxă ]

Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus.

[ trad. interconfesională ]

şi au intrat, însă nu au găsit trupul Domnului Iisus.

[ traducerea Cornilescu ]

au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus.

[ Noua trad. în română ]

iar când au intrat, n-au găsit trupul Domnului Isus.

[ traducerea GBV 2001 ]

şi, intrând, n-au găsit trupul Domnului Isus.

[ trad. fidelă King James ]

Şi au intrat şi nu au găsit trupul Domnului Isus.

vezi pasaje de legatura