[ traducerea ortodoxă ]

Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El.

[ trad. interconfesională ]

Şi începând cu Moise şi cu toţi Profeţii, le-a explicat toate Scripturile care vorbeau despre El.

[ traducerea Cornilescu ]

Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

[ Noua trad. în română ]

Şi, începând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat ce era scris cu privire la El în toate Scripturile.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, începând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat în toate Scripturile cele despre El.

[ trad. fidelă King James ]

Şi începând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat în toate scripturile cele referitoare la el însuşi.

vezi pasaje de legatura