[ traducerea ortodoxă ]

Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi mai-marii noştri;

[ trad. interconfesională ]

cum l-au condamnat la moarte marii preoţi şi mai-marii noştri şi l-au răstignit.

[ traducerea Cornilescu ]

Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?

[ Noua trad. în română ]

Şi cum conducătorii preoţilor şi conducătorii noştri L-au dat să fie condamnat la moarte şi L-au răstignit.

[ traducerea GBV 2001 ]

şi cum preoţii de seamă şi mai-marii noştri L-au dat ca să fie condamnat la moarte şi L-au răstignit.

[ trad. fidelă King James ]

Şi cum preoţii de seamă şi conducătorii noştri l-au dat să fie condamnat la moarte şi l-au crucificat.

vezi pasaje de legatura