[ traducerea ortodoxă ]

Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-au crezut.

[ trad. interconfesională ]

Dar cuvintele lor li s-au părut fără noimă ucenicilor şi nu le-au crezut.

[ traducerea Cornilescu ]

Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.

[ Noua trad. în română ]

Însă cuvintele acestea li s-au părut basme şi nu le-au crezut pe femei.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi cuvintele lor păreau un basm înaintea lor şi nu le credeau.

[ trad. fidelă King James ]

Şi cuvintele lor li se păreau ca basme şi nu le-au crezut.

vezi pasaje de legatura