[ traducerea ortodoxă ]

Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege.

[ trad. interconfesională ]

Apoi s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri, iar sâmbătă s-au odihnit după Lege.

[ traducerea Cornilescu ]

s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.

[ Noua trad. în română ]

Ele s-au întors şi au pregătit miresme şi uleiuri aromate. Apoi, în ziua de Sabat, s-au odihnit, potrivit poruncii.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri. Şi în sabat s-au odihnit, după poruncă.

[ trad. fidelă King James ]

Şi s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri; şi s-au odihnit în sabat conform poruncii.

vezi pasaje de legatura