[ traducerea ortodoxă ]

Şi ziua aceea era vineri, şi se lumina spre sâmbătă.

[ trad. interconfesională ]

Era ziua pregătirii şi se apropia sâmbăta.

[ traducerea Cornilescu ]

Era ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului.

[ Noua trad. în română ]

Era Ziua Pregătirii şi începea Sabatul.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi era ziua Pregătirii şi se însera spre sabat.

[ trad. fidelă King James ]

Şi acea zi era pregătirea; şi sabatul se apropia.

vezi pasaje de legatura