[ traducerea ortodoxă ]

Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul, învăţând prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici.

[ trad. interconfesională ]

Dar ei stăruiau: „El răscoală poporul, învăţând în toată Iudeea, începând din Galileea şi până aici.”

[ traducerea Cornilescu ]

Dar ei stăruiau şi mai mult şi ziceau: „Întărâtă norodul şi învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”

[ Noua trad. în română ]

Dar ei au insistat şi au zis: – Întărâtă poporul, dând învăţătură prin toată Iudeea, din Galileea, de unde a început, şi până aici!

[ traducerea GBV 2001 ]

Dar ei insistau, spunând: „Agită poporul, învăţându-i prin toată Iudeea, începând din Galileea şi până aici“.

[ trad. fidelă King James ]

Dar erau şi mai insistenţi, spunând: Întărâtă poporul, învăţând prin toată Iudeea, începând din Galileea, până în acest loc.