[ traducerea ortodoxă ]

Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc.

[ trad. interconfesională ]

soarele s-a întunecat, iar vălul de la Templu s-a rupt în două.

[ traducerea Cornilescu ]

Soarele s-a întunecat, şi perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.

[ Noua trad. în română ]

Soarele s-a întunecat, iar draperia Templului a fost despicată la mijloc.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi soarele s-a întunecat şi perdeaua templului s-a rupt prin mijloc.

[ trad. fidelă King James ]

Şi soarele s-a întunecat şi perdeaua templului s-a rupt prin mijloc.

vezi pasaje de legatura