[ traducerea ortodoxă ]

Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau, aducându-I oţet.

[ trad. interconfesională ]

Ostaşii îşi băteau joc de El şi, apropiindu-se i-au dat oţet

[ traducerea Cornilescu ]

Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet

[ Noua trad. în română ]

Soldaţii, de asemenea, îşi băteau joc de El; ei veneau, Îi ofereau vin acru

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi îşi băteau joc de El şi ostaşii, apropiindu-se, dându-I oţet

[ trad. fidelă King James ]

Iar soldaţii de asemenea îl batjocoreau, venind la el şi oferindu-i oţet,