[ traducerea ortodoxă ]

Şi iarăşi le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze pe Iisus.

[ trad. interconfesională ]

Pilat le-a vorbit din nou, vrând să-l elibereze pe Iisus.

[ traducerea Cornilescu ]

Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus.

[ Noua trad. în română ]

Pilat le-a vorbit din nou, vrând să-L elibereze pe Isus,

[ traducerea GBV 2001 ]

Pilat deci li s-a adresat din nou, dorind să-L elibereze pe Isus.

[ trad. fidelă King James ]

Pilat aşadar, dorind să îl elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou.