[ traducerea ortodoxă ]

Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi zicând că El este Hristos rege.

[ trad. interconfesională ]

şi au început să-l acuze: „L-am găsit pe acesta răzvrătind poporul nostru, oprind de la plata birului pentru Cezar şi spunând că El este Hristos regele.”

[ traducerea Cornilescu ]

Şi au început să-L pârască şi să zică: „Pe Omul acesta L-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.”

[ Noua trad. în română ]

Ei au început să-L acuze zicând: „Pe Acesta L-am găsit pervertindu-ne neamul, interzicând a se da tribut Cezarului şi zicând despre Sine că este Cristos, un Împărat!“

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi au început să-L acuze, spunând: „Pe acesta L-am găsit abătând naţiunea noastră, oprind a da tribut Cezarului, spunând că El este Hristos, un împărat“.

[ trad. fidelă King James ]

Şi au început să îl acuze, spunând: Am găsit pe acesta pervertind naţiunea şi oprind a da tribut Cezarului, spunând că el este Cristos, un Împărat.

vezi pasaje de legatura