[ traducerea ortodoxă ]

A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui.

[ trad. interconfesională ]

şi le-a spus: „L-aţi adus la mine pe omul acesta ca pe unul care răzvrăteşte poporul, dar iată că eu, judecându-l în faţa voastră, n-am găsit la El nici o vină din câte îi aduceţi.

[ traducerea Cornilescu ]

şi le-a zis: „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi.

[ Noua trad. în română ]

şi le-a zis: – Mi L-aţi adus pe Omul Acesta, ca pe Unul Care duce în rătăcire poporul. Şi iată că eu L-am cercetat înaintea voastră, dar n-am găsit în Omul Acesta nici un lucru de care să fie vinovat, aşa cum L-aţi acuzat voi.

[ traducerea GBV 2001 ]

le-a zis: „Mi L-aţi adus pe Omul acesta ca pe unul care abate poporul. Şi, iată, eu, cercetându-L înaintea voastră, n-am găsit în Omul acesta nici o vină din cele de care-L acuzaţi voi.

[ trad. fidelă King James ]

Le-a spus: Mi-aţi adus pe acest om ca pe unul care perverteşte poporul; şi iată, eu, cercetându-l înaintea voastră, nu am găsit în acest om nicio vină din cele ce îl acuzaţi;

vezi pasaje de legatura