[ traducerea ortodoxă ]

Iar Pilat, chemând arhiereii şi căpeteniile şi poporul,

[ trad. interconfesională ]

Pilat i-a chemat pe marii preoţi, pe comandanţi şi poporul

[ traducerea Cornilescu ]

Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod

[ Noua trad. în română ]

Pilat i-a chemat laolaltă pe conducătorii preoţilor, pe conducători şi pe popor

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Pilat, chemând pe preoţii de seamă şi pe mai-mari şi poporul,

[ trad. fidelă King James ]

Iar Pilat, după ce a chemat la un loc pe preoţii de seamă şi conducătorii şi poporul,

vezi pasaje de legatura