[ traducerea ortodoxă ]

Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L foarte tare.

[ trad. interconfesională ]

De faţă erau marii preoţi şi cărturarii care îl învinuiau întruna.

[ traducerea Cornilescu ]

Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo şi-L pârau cu înfierbântare.

[ Noua trad. în română ]

Conducătorii preoţilor şi cărturarii stăteau acolo, acuzându-L cu vehemenţă.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi preoţii de seamă şi cărturarii stăteau şi-L acuzau cu putere.

[ trad. fidelă King James ]

Iar preoţii de seamă şi scribii stăteau în picioare şi vehement îl acuzau.