[ traducerea ortodoxă ]

"Voi nimici oamenii şi dobitoacele, păsările cerului şi peştii mării! Voi face să se poticnească nelegiuiţii şi voi pierde pe oameni de pe faţa pământului", zice Domnul.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Voi nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire şi pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului, zice Domnul.

[ Noua trad. în română ]

Voi spulbera oamenii şi animalele, voi spulbera păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire şi pe cei răi împreună cu ele! Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice DOMNUL.

[ traducerea GBV 2001 ]

„Voi nimici pe om şi pe animal; voi nimici păsările cerurilor şi peştii mării, şi pietrele de poticnire împreună cu cei răi; şi voi nimici omenirea de pe faţa pământului“, zice Domnul.

[ trad. fidelă King James ]

Voi mistui pe om şi pe animal; voi mistui păsările cerului şi peştii mării şi pietrele de poticnire împreună cu cei stricaţi; şi voi stârpi omul de pe pământ, spune DOMNUL.

vezi pasaje de legatura