[ traducerea ortodoxă ]

Nici aurul, nici argintul nu vor putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, căci tot pământul va fi mistuit de focul mâniei Lui; căci El va distruge, da, va pierde într-o clipă pe toţi locuitorii pământului.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să-i izbăvească, în ziua mâniei Domnului; ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.

[ Noua trad. în română ]

Nici aurul şi nici argintul lor nu vor putea să-i izbăvească în ziua furiei DOMNULUI! Întreaga ţară va fi mistuită de focul geloziei Sale, căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică asupra tuturor locuitorilor ţării.“

[ traducerea GBV 2001 ]

Argintul lor şi aurul lor nu-i vor putea scăpa în ziua mâniei Domnului; ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, pentru că va aduce un sfârşit deplin, da, un sfârşit năprasnic tuturor locuitorilor ţării.

[ trad. fidelă King James ]

Nici argintul lor, nici aurul lor nu va fi în stare să îi scape în ziua furiei DOMNULUI; dar tot ţinutul va fi mistuit de focul geloziei lui, pentru că el va face chiar o descotorosire grabnică de cei care locuiesc în ţinut.

vezi pasaje de legatura