[ traducerea ortodoxă ]

Voi strâmtora pe oameni şi vor merge ca orbii, căci împotriva Domnului au săvârşit păcate; sângele lor vărsat va fi ca pulberea şi trupurile lor ca gunoiul.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

„Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare, şi vor bâjbâi ca nişte orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele ca praful, şi carnea, ca gunoiul!”

[ Noua trad. în română ]

Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor, încât vor bâjbâi ca nişte orbi, căci au păcătuit împotriva DOMNULUI. Sângele le va fi vărsat ca praful, iar măruntaiele − ca balega.

[ traducerea GBV 2001 ]

„Şi voi aduce strâmtorare peste oameni şi vor umbla ca orbii“, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; şi sângele lor va fi vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca gunoiul.

[ trad. fidelă King James ]

Şi voi aduce strâmtorare peste oameni pentru ca ei să umble ca orbii, pentru că au păcătuit împotriva DOMNULUI; şi sângele lor va fi vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca balega.

vezi pasaje de legatura