[ traducerea ortodoxă ]

Zi de mânie este ziua aceea, zi de strâmtorare şi de jale, zi de pustiire şi de nimicire, zi de întuneric şi de beznă, zi de nori şi de negură;

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime,

[ Noua trad. în română ]

Ziua aceea va fi o zi a furiei, o zi de necaz şi strâmtorare, o zi de pustiire şi distrugere, o zi de întuneric şi negură, o zi cu nori şi întunecime,

[ traducerea GBV 2001 ]

Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de strâmtorare, o zi de ruină şi de pustiire, o zi de întuneric şi de întunecime, o zi de nor şi de negură deasă,

[ trad. fidelă King James ]

Ziua aceea este o zi a furiei, o zi de necaz şi strâmtorare, o zi de secătuire şi de pustiire, o zi de întuneric şi de întunecime, o zi cu nori şi de întuneric gros,

vezi pasaje de legatura