[ traducerea ortodoxă ]

Urlaţi voi, locuitori ai Macteşului, căci toţi cei care fac negoţ sunt nimiciţi şi cei care sunt cântăritori de argint sunt distruşi.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Văitaţi-vă, locuitori din Macteş. Căci toţi cei ce fac negoţ sunt nimiciţi, toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi cu desăvârşire.

[ Noua trad. în română ]

Jeliţi, locuitori ai Macteşului, căci toţi negustorii sunt distruşi, toţi cei ce vând pe argint sunt nimiciţi!

[ traducerea GBV 2001 ]

Urlaţi, locuitori din Macteş, pentru că tot poporul Canaanului este distrus; toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi.

[ trad. fidelă King James ]

Urlaţi, voi locuitori din Macteş, pentru că tot poporul comercianţilor este doborât; toţi cei ce cară argint sunt stârpiţi.

vezi pasaje de legatura