[ traducerea ortodoxă ]

Izbucnire de lumină ca la răsărit de soare, raze vii din mâna Lui pornesc!... Acolo stă tainic ascunsă puterea Lui!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui.

[ Noua trad. în română ]

Strălucirea Lui este ca lumina şi din mâna Lui ies raze; acolo îi este ascunsă puterea.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi strălucirea Lui era ca lumina. Raze ieşeau din mâna Lui; şi acolo era ascunsă puterea Lui.

[ trad. fidelă King James ]

Şi strălucirea lui era ca lumina; el avea coarne ieşind din mâna lui şi acolo era ascunderea puterii lui.