[ traducerea ortodoxă ]

Smochinul să nu mai înmugurească şi via rod să nu mai dea; înşelătoare să fie rodirea măslinului, şi ogoarele nimic să nu rodească! Turme să nu mai fie în ţarcuri şi vite în staule niciodată!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,

[ Noua trad. în română ]

Chiar dacă smochinul nu înfloreşte şi în vii nu mai este rod, chiar dacă lipseşte rodul din măslin şi ogoarele nu mai dau hrană, chiar dacă turma din ţarc este nimicită şi nu mai sunt vite în grajduri,

[ traducerea GBV 2001 ]

✡ Pentru că, deşi smochinul nu va înmuguri şi rod nu va fi în viţe, rodul măslinului va lipsi şi ogoarele nu vor da hrană, turma va fi nimicită din staul şi nu va fi nici o cireadă în grajduri,

[ trad. fidelă King James ]

Deşi smochinul nu va înflori, nici nu vor fi roade în vii; osteneala măslinului va eşua şi câmpiile nu vor da hrana; turma va fi stârpită din staul şi nu va mai fi cireadă în iesle;