[ traducerea ortodoxă ]

Străpuns-ai cu săgeţile tale capul lui Faraon şi al celor care se năpusteau asupra mea ca să mă sfărâme, în strigăte de veselie, ca şi cum porneau să sfâşie pe cel nenorocit în adăpostul lor.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Străpungi cu săgeţile Tale capul căpeteniilor lui care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoţând strigăte de bucurie ca şi cum ar fi şi mâncat pe cel nenorocit în culcuş.

[ Noua trad. în română ]

I-ai străpuns capul cu propriile-i săgeţi, atunci când războinicii lui s-au dezlănţuit ca să ne împrăştie! Bucuria lor a fost atunci ca a celor ce-l devorează pe sărac fără să ştie nimeni.

[ traducerea GBV 2001 ]

Ai străpuns chiar cu suliţele lui capul căpeteniilor lui; ei au ieşit ca un vârtej să mă risipească; veselia lor era ca şi cum ar fi vrut să înghită în ascuns pe cel întristat.

[ trad. fidelă King James ]

Cu bâtele lui, ai străpuns capul satelor sale; ei au ieşit ca un vârtej de vânt să mă împrăştie; bucuria lor era să mistuie pe sărac în ascuns.