[ traducerea ortodoxă ]

Cu mânie Tu păşeşti pe pământ şi întru urgie Tu calci în picioare popoarele!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Tu cutreieri pământul în urgia Ta, zdrobeşti neamurile în mânia Ta.

[ Noua trad. în română ]

Tu străbaţi pământul cu indignare şi treieri neamurile cu mânie.

[ traducerea GBV 2001 ]

Ai păşit cu indignare prin ţară; ai treierat naţiunile cu mânie.

[ trad. fidelă King James ]

Ai mărşăluit prin ţară în indignare, ai treierat păgânii în mânie.

vezi pasaje de legatura