[ traducerea ortodoxă ]

Şi fiindcă tu ai prădat popoare fără număr, şi celelalte neamuri te vor prăda pe tine, din pricina vărsărilor de sânge şi a silniciilor săvârşite împotriva ţării, împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor lor.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în ţară împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor ei.

[ Noua trad. în română ]

Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toate popoarele care vor rămâne te vor jefui! Căci ai vărsat sângele oamenilor şi ai săvârşit violenţă pe pământ, împotriva cetăţilor şi împotriva tuturor celor ce locuiesc în ele!

[ traducerea GBV 2001 ]

Pentru că ai prădat multe naţiuni, şi pe tine te va prăda toată rămăşiţa popoarelor, pentru sângele oamenilor şi pentru violenţa făcută ţării, cetăţii şi tuturor celor care locuiesc în ea.

[ trad. fidelă King James ]

Pentru că ai prădat multe naţiuni, toată rămăşiţa poporului te va prăda; datorită sângelui oamenilor şi datorită violenţei făcute ţării, cetăţii şi tuturor celor ce o locuiesc.

vezi pasaje de legatura